KURUMSAL DANIŞMANLIK

Toplumsal gelişim ve ilerlemenin “birey”in gelişim ve kazanımlarıyla doğru orantılı olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Gelişmiş toplumlardaki bireysel gelişim; kişisel farkındalık kazanma, içgörü geliştirme, mesleki kimlik ve farkındalık kazanma, sosyalleşme, yaratıcılık, iletişim becerisi kazanma gibi alanların desteklenmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Kurumsal yapılar, farklı yaş dönemleri, gelişim dönemleri, sosyo-kültürel çevreler ve farklı dinamiklerden bir araya gelen bireylerden oluşan bütünlerdir. Bu bütünün parçalarının birbirlerinden etkilenmeleri de kaçınılmazdır. Bu etkileşim sürecinden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kurumsal yapıların süreç içinde olumlu katkıları arttırabilmesi için sistemi oluşturan bireylerin “bireysel gelişim” yönündeki kazanımlarına yönelik bireysel ve grup çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bireyin kişisel gelişimindeki  kazanımlar, grup içinde ve dolayısıyla kurumsal yapıdaki olumlu etkileşimi sağlayarak  kurumsal yapının da kazanımı haline gelecektir.

Keşif Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, bu nedenlerle; her kurumun kendi içinde bir sistem olduğunu ve bu sistemin alt sistemlerden oluştuğunu, onlarında kendilerine özel yapıları ve işlevleri olduğunu göz önünde bulundurularak çalışma planları geliştirerek uygulamaktadır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimizde uzman kadromuzla, yeteneği bulmanıza ve yönetmenize, yönetici – çalışan ilişkilerini geliştirmenize, liderlik kültürü yaratmanıza, çalışan ve müşteri bağlılığını artırmanıza, sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmanıza ve yaratılan katma değeri ölçmenize destek oluyor ve yol gösteriyoruz.

 

Çalışma Alanlarımız;

İŞ YAŞAMINDA ÖFKE, SALDIRGANLIK VE DUYGUSAL TACİZ / ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA

PERSONEL SEÇİMİ,MÜLAKATLAR ve YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİĞİ

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMALAR VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

MOTİVASYONU, İŞ DOYUMUNU ve KURUMSAL BAĞLILIĞI ARTIRMA

İLETİŞİM BECERİLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİMİletişim

GSM: 0(542) 307-8027

E-Posta: psikolojikesif@gmail.com

Adres: Teşvikiye Mah. Valikonağı Caddesi No: 54 Kat:4 Daire:6 Nişantaşı
Şişli - İstanbul