TEST VE ENVANTERLER
Zeka Testleri WISC-R 6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Porteus Labirentleri Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir. Alexander (Pratik) Zeka Testi Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir. Catell 2 A 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Catell 3 A Üniversite öğrenimi alan veya almış olan bireylere uygulanan zeka testidir. Good Enough Harris Testi Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik açıdan da yorumlanmaktadır. Kişilik Testleri Rorschach Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edilebildiği, hem de ruhsal hastalıklara tanı koyabilen, bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşabilen, son derece özel, projektif bir kişilik ve tanı testidir. MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) 16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir. CAT (Çocukların Algılama Testi) Çocuklara (3-10 yaş) uygulanan projektif bir kişilik testidir. Louisa Duss Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir. Draw A Person Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen,çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir. Gelişim Testleri Denver 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi, geri mi yoksa ileri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir. AGTE 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir. Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir. Gessell 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Okul Olgunluğu Testleri Metropolitan 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. Frostig Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Organisite ve Nöropsikolojik Testler Bender Gestalt 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir. Benton Görsel Bellek Testi 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. Standardize Mini Mental Test Bireyin bilişsel durumunun tespit edilebildiği, pratik bir değerlendirme testidir.


İletişim

GSM: 0(542) 307-8027

E-Posta: psikolojikesif@gmail.com

Adres: Teşvikiye Mah. Valikonağı Caddesi No: 54 Kat:4 Daire:6 Nişantaşı
Şişli - İstanbul