YÖNTEMLER
EMDR

Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan EMDR, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan güçlü bir psikolojik yöntemdir.

EMDR terapisinde hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR terapi literatüründe 'kısa süreli terapiler' grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır.

Bilişsel Davranıçı Terapi -BDT

Kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği gerçekçi olmayan düşünce,duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığını henüz farkında olmadığı alltta yatan bu varsayımlar, inanışlar etkilidir. Bu terapi danışana rahatsızlık veren bilişsel yanlılıklar ve bunları destekleyen davranışların tespit edilmesini ve tür düşüncelerin gerçekçi bir yolla yeniden değerlendirilip değiştirilmesini hedefler.

Bilişsel Davranışçı Terapi, depresyon, korkular, panik atak, stres, ilişki problemleri,  sınav kaygısı, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, yas, travma sonrası stres problemleri, cinsel sorunlar ve kişilik bozuklukları gibi alanlarda etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

Psikodrama

İnsanın doğuştan sahip olduğu üç özelliği, “spontanlık”, “yaratıcılık” ve “eyleme dönük olma” üzerine kurulmuş olan, insanın kendini keşfetme sürecinde oyunlardan, masallardan, mitolojiden, daha birçok yaratıcı teknikten yararlananhızlı ve etkili bir psikoterapi yöntemidir.

Psikodrama, kişilerin kendi iç dünyalarını spontan bir biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen bir grup terapisi yöntemidir. Geçmiş, gelecek, tüm duygular, hiç söylenmemiş ve söylenemeyecek olanlar, psikodramada 'şimdi ve burada' ya gelir, bu sahnede gerçekleşir ve anlam bulur.İletişim

GSM: 0(542) 307-8027

E-Posta: psikolojikesif@gmail.com

Adres: Teşvikiye Mah. Valikonağı Caddesi No: 54 Kat:4 Daire:6 Nişantaşı
Şişli - İstanbul